Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

Moldova-map
Moldova 3D

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256 

 

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice
Nr. Mijloacele de măsurare supuse verificării Tarif de bază, lei
fără TVA
 (fără contractul)
Tarif preferenţial, lei fără TVA
(aplicat semnarea contractului)
1 Teodolite înaltă precizie 2 546 1 697
precise 2 052 1 368
tehnice 1 629 1 086
2 Nivelmetre înaltă precizie 1 590 1 060
precise 1 097 731
tehnice 813 542
3 Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)   7 529 5 019
4 Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011) cu participarea reprezentantului beneficiarului 6 005 4 003
5 Mire de nivelment gradate (invar) 848 565
centimetrice 567 378
suplimentare 284 189
6 Tahimetre electronice înaltă precizie 8 697 5 798
precise 8 132 5 421
7 Rulete electronice   1 061 707
8 Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul: L- 50 m 354 236
L-30 m 284 189
L-20 m 248 165
L=10 m 215 143
L= 5 m; 3m; 2m 176 117
Notă: 1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 01 noiembrie 2021  
  2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică.

repair

 

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice 
                         
Nr. Mijloacele de masurare Tipul mijloacelor de  Tarif de bază, lei  fără TVA
 (fără contractul)
Tarif preferenţial, lei fără TVA
(aplicat semnarea contractului)
   supuse verificarii masurare deserv. tehn. curenta medie generala deserv. tehn. curenta medie generala
1 Theodolite:   înaltă precizie 1 415 3 890 5 127 6 435 943 2593 3418 4290
      precise 1 131 3 324 4 598 5 834 754 2216 3065 3889
      tehnice 849 2 475 3 183 4 244 566 1650 2122 2829
2 Nivelmetre:   înaltă precizie 1 415 2 652 4 244 5 304 943 1768 2829 3536
      precise 1 061 2 123 2 652 3 713 707 1415 1768 2475
      tehnice 1 061 1 769 2 475 3 537 707 1179 1650 2358
3 Aparataj GNSS      3 888 21 215 - - 2592 14143 - -
4 Mire de nivelment: gradate (invar)   368 530 - - 245 353 - -
      centimetrice   248 354 - - 165 236 - -
      suplimentare   71 140 - - 47 93 - -
5 Tahimetre electronice: înaltă precizie 5 163 21 215 - - 3442 14143 - -
      precise 4 242 12 378 - - 2828 8252 - -
6 Rulete electronice     354 354 - - 236 236 - -
7 Rulete metalice şi  L- 50 m 143 354 - - 95 236 - -
  panglici de măsurat  L-30 m 107 215 - - 71 143 - -
  terenul:   L-20 m 71 140 - - 47 93 - -
      L=10 m 71 71 - - 47 47 - -
      L= 5 m; 3m; 2m 71 71 - - 47 47 - -
8 Tripiede:    Fabricate in URSS şi Rusia   107 176 360 722 71 117 240 481
      Fabricate de Elvetia,  Japon şi ets. 534 884 1 238 2 123 356 589 825 1415
                         
  Note:  1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea  procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului. 
               2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.
    3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 1 noiembrie 2021        
             4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistic