Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256 

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice

Nr.

Mijloacele de măsurare supuse verificării

Tarif fără TVA, lei

de bază

preferenţial
(aplicat semnarea contractului)

1

Teodolite

înaltă precizie

2 204

1 469

2

Teodolite

precise

1 776

1 184

3

Teodolite

tehnice

1 410

940

4

Nivelmetre

înaltă precizie

1 377

918

5

Nivelmetre

precise

950

633

6

Nivelmetre

tehnice

704

469

7

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

20 207

13 471

8

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

18 887

12 591

9

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

26 942

17 961

10

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

25 622

17 081

11

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

32 331

21 554

12

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

31 011

20 674

13

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform
standardului SMV ISO 17123-8:2011)

6 519

4 346

14

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)

cu participarea reprezentantului beneficiarului

5 199

3 466

15

Mire de nivelment

gradate (invar)

734

489

16

Mire de nivelment

centimetrice

492

328

17

Mire de nivelment

suplimentare

246

164

18

Tahimetre electronice

înaltă precizie

7 530

5 020

19

Tahimetre electronice

precise

7 041

4 694

20

Rulete electronice

918

612

21

Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul:

PK- 50

306

204

22

PK-30

246

164

23

ЛЗ-20

215

143

24

L=10 m

185

123

25

L= 5 m; 3m; 2m

153

102

26

Căutătoare de traseu

765

510

Notă:

1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 16 ianuarie 2018

 

2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică

 

 

 

repair

 

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice

                         

Nr.

Mijloacele de masurare
 supuse verificarii

  Tipul mijloacelor de masurare

 Costul pentru repartaia fără TVA, lei

de bază

preferenţial (aplicat semnarea contractului)

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

1

Theodolite:

înaltă precizie

1 226

3 369

4 439

5 573

817

2 246

2 959

3 715

precise

980

2 879

3 981

5 052

653

1 919

2 654

3 368

tehnice

735

2 144

2 756

3 675

490

1 429

1 837

2 450

2

Nivelmetre:

înaltă precizie

1 226

2 295

3 675

4 593

817

1 530

2 450

3 062

precise

918

1 838

2 295

3 215

612

1 225

1 530

2 143

tehnice

918

1 532

2 144

3 062

612

1 021

1 429

2 041

3

Aparataj GNSS

 

3 366

18 369

-

-

2 244

12 246

-

-

4

Mire de nivelment:

gradate (invar)

318

459

-

-

212

306

-

-

 

centimetrice

215

306

-

-

143

204

-

-

 

suplimentare

60

122

-

-

40

81

-

-

5

Tahimetre electronice:

înaltă precizie

4 470

18 369

-

-

2 980

12 246

-

-

 

 

precise

3 674

10 718

-

-

2 449

7 145

-

-

6

Rulete electronice

 

 

306

306

-

-

204

204

-

-

7

Rulete panglici de măsurat metalice şi terenul:

PK- 50

123

306

-

-

82

204

-

-

PK-30

92

185

-

-

61

123

-

-

ЛЗ-20

60

122

-

-

40

81

-

-

L=10 m

60

60

-

-

40

40

-

-

L= 5 m; 3m; 2m

60

60

-

-

40

40

-

-

8

Cautatoare de traseu

 

612

734

1 226

-

408

489

817

-

9

Tripiede:

Fabricate in URSS şi Rusia

92

153

312

624

61

102

208

416

Fabricate de Elvetia,  Japon şi ets.

462

765

1 071

1 838

308

510

714

1 225

10

Dispzitive de centrare

Fabricate in URSS şi Rusia

549

918

1 226

1 532

366

612

817

1 021

                         
 

Note:

1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea  procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului.

 

           

2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.

   

3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 16 ianuarie 2018

 

         

4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistic