Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256 

 

 

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice

Nr.

Mijloacele de măsurare supuse verificării

Tarif fără TVA, lei

de bază

preferenţial
(aplicat semnarea contractului)

1

Teodolite

înaltă precizie

2 318

1 545

2

Teodolite

precise

1 869

1 246

3

Teodolite

tehnice

1 484

989

4

Nivelmetre

înaltă precizie

1 449

966

5

Nivelmetre

precise

999

666

6

Nivelmetre

tehnice

741

494

7

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

21 254

21 254

8

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

19 866

13 244

9

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

28 338

28 338

10

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

26 951

17 967

11

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

34 008

34 008

12

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

32 619

21 746

13

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform
standardului SMV ISO 17123-8:2011)

6 857

6 857

14

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)

cu participarea reprezentantului beneficiarului

5 468

3 645

15

Mire de nivelment

gradate (invar)

771

514

16

Mire de nivelment

centimetrice

518

345

17

Mire de nivelment

suplimentare

258

172

18

Tahimetre electronice

înaltă precizie

7 922

5 281

19

Tahimetre electronice

precise

7 406

4 937

20

Rulete electronice

966

966

21

Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul:

PK- 50

323

215

22

PK-30

258

172

23

ЛЗ-20

225

150

24

L=10 m

195

130

25

L= 5 m; 3m; 2m

161

107

26

Căutătoare de traseu

804

804

Notă:

1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 17 iulie 2019

 

2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică

 

 

repair

 

 

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice

 
                         

Nr.

Mijloacele de masurare 
 supuse verificarii

  Tipul mijloacelor de masurare

 Costul pentru repartaia fără TVA, lei

 

de bază

preferenţial (aplicat semnarea contractului)

 

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

 

1

Theodolite:

înaltă precizie

1 289

3 543

4 670

5 861

859

2 362

3 113

3 907

 

precise

1 031

3 029

4 187

5 313

687

2 019

2 791

3 542

 

tehnice

774

2 255

2 898

3 866

516

1 503

1 932

2 577

 

2

Nivelmetre:

înaltă precizie

1 289

2 415

3 866

4 832

859

1 610

2 577

3 221

 

precise

966

1 932

2 415

3 381

644

1 288

1 610

2 254

 

tehnice

966

1 611

2 255

3 221

644

1 074

1 503

2 147

 

3

Aparataj GNSS 

 

3 542

19 322

-

-

2 361

12 881

-

-

 

4

Mire de nivelment:

gradate (invar)

335

482

-

-

223

321

-

-

 
 

centimetrice

225

323

-

-

150

215

-

-

 
 

suplimentare

63

128

-

-

42

85

-

-

 

5

Tahimetre electronice:

înaltă precizie

4 703

19 322

-

-

3 135

12 881

-

-

 
   

precise

3 863

11 273

-

-

2 575

7 515

-

-

 

6

Rulete electronice

 

323

323

-

-

215

215

-

-

 

7

Rulete panglici de măsurat metalice şi terenul:

PK- 50

129

323

-

-

86

215

-

-

 

PK-30

96

195

-

-

64

130

-

-

 

ЛЗ-20

63

128

-

-

42

85

-

-

 

L=10 m

63

63

-

-

42

42

-

-

 

L= 5 m; 3m; 2m

63

63

-

-

42

42

-

-

 

8

Cautatoare de traseu

 

644

771

1 289

-

429

514

859

-

 

9

Tripiede:

Fabricate in URSS şi Rusia

96

161

327

657

64

107

218

438

 

Fabricate de Elvetia,  Japon şi ets.

486

804

1 127

1 932

324

536

751

1 288

 

10

Dispzitive de centrare

Fabricate in URSS şi Rusia

578

966

1 289

1 611

385

644

859

1 074

 
                         
 

Note:

1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea  procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului.

 
 

           

2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.

 
   

3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 11 aprilie 2019

 
 

         

4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul