Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256 

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice

Nr.

Mijloacele de măsurare supuse verificării

Tarif fără TVA, lei

de bază

preferenţial
(aplicat semnarea contractului)

1

Teodolite

înaltă precizie

2 112

1 408

2

Teodolite

precise

1 703

1 135

3

Teodolite

tehnice

1 352

901

4

Nivelmetre

înaltă precizie

1 320

880

5

Nivelmetre

precise

911

607

6

Nivelmetre

tehnice

675

450

7

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

19 364

12 909

8

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

18 099

12 066

9

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

25 817

17 211

10

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

24 554

16 369

11

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

30 983

20 655

12

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

29 717

19 811

13

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform
standardului SMV ISO 17123-8:2011)

6 246

4 164

14

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)

cu participarea reprezentantului beneficiarului

4 982

3 321

15

Mire de nivelment

gradate (invar)

704

469

16

Mire de nivelment

centimetrice

471

314

17

Mire de nivelment

suplimentare

236

157

18

Tahimetre electronice

înaltă precizie

7 217

4 811

19

Tahimetre electronice

precise

6 747

4 498

20

Rulete electronice

881

587

21

Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul:

PK- 50

294

196

22

PK-30

236

157

23

ЛЗ-20

206

137

24

L=10 m

177

118

25

L= 5 m; 3m; 2m

146

97

26

Căutătoare de traseu

732

488

Notă:

1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 13 aprilie 2017

 

2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică

 

 

repair

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice

                         

Nr.

Mijloacele de masurare
 supuse verificarii

  Tipul mijloacelor de masurare

 Costul pentru repartaia fără TVA, lei

de bază

preferenţial (aplicat semnarea contractului)

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

1

Theodolite:

înaltă precizie

1 173

3 228

4 254

5 340

782

2 152

2 836

3 560

precise

939

2 759

3 815

4 841

626

1 839

2 543

3 227

tehnice

705

2 054

2 642

3 521

470

1 369

1 761

2 347

2

Nivelmetre:

înaltă precizie

1 173

2 201

3 521

4 401

782

1 467

2 347

2 934

precise

881

1 761

2 201

3 080

587

1 174

1 467

2 053

tehnice

881

1 467

2 054

2 934

587

978

1 369

1 956

3

Aparataj GNSS

 

3 227

17 603

-

-

2 151

11 735

-

-

4

Mire de nivelment:

gradate (invar)

305

440

-

-

203

293

-

-

 

centimetrice

206

294

-

-

137

196

-

-

 

suplimentare

59

116

-

-

39

77

-

-

5

Tahimetre electronice:

înaltă precizie

4 284

17 603

-

-

2 856

11 735

-

-

   

precise

3 519

10 271

-

-

2 346

6 847

-

-

6

Rulete electronice

   

294

294

-

-

196

196

-

-

7

Rulete panglici de măsurat metalice şi terenul:

PK- 50

117

294

-

-

78

196

-

-

PK-30

89

177

-

-

59

118

-

-

ЛЗ-20

59

116

-

-

39

77

-

-

L=10 m

59

59

-

-

39

39

-

-

L= 5 m; 3m; 2m

59

59

-

-

39

39

-

-

8

Cautatoare de traseu

 

587

704

1 173

-

391

469

782

-

9

Tripiede:

Fabricate in URSS şi Rusia

89

146

299

599

59

97

199

399

Fabricate de Elvetia,  Japon şi ets.

443

732

1 026

1 761

295

488

684

1 174

10

Dispzitive de centrare

Fabricate in URSS şi Rusia

525

881

1 173

1 467

350

587

782

978

                         
 

Note:

1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea  procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului.

 

           

2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.

   

3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 13 aprilie 2017

 

         

4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistic