Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

moldova-map.md

 

 

Normă de Metrologie NM 1-02.2000. Aparatajul GPS

Normă de Metrologie Legală NML 1-06-2016. Receptoarele GNSS, procedura de verificare metrologică

poverka-256 

Tarifele pentru verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurători
topo-geodezice

Nr.

Mijloacele de măsurare supuse verificării

Tarif fără TVA, lei

de bază

preferenţial
(aplicat semnarea contractului)

1

Teodolite

înaltă precizie

2 273

1515

2

Teodolite

precise

1 833

1 222

3

Teodolite

tehnice

1 454

969

4

Nivelmetre

înaltă precizie

1 421

947

5

Nivelmetre

precise

980

653

6

Nivelmetre

tehnice

726

484

7

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

20 838

13 892

8

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

19 478

12 958

9

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

27 785

18 523

10

Aparataj GNSS, set din 2 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

26 424

17 616

11

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

33 344

22 229

12

Aparataj GNSS, set din 3 receptoare – “Statica”

cu participarea reprezentantului beneficiarului

31 982

21 321

13

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform
standardului SMV ISO 17123-8:2011)

6 723

4 482

14

Aparataj GNSS, 1 receptor – “Real Time” (Conform standardului SMV ISO 17123-8:2011)

cu participarea reprezentantului beneficiarului

5 361

3 574

15

Mire de nivelment

gradate (invar)

756

504

16

Mire de nivelment

centimetrice

507

338

17

Mire de nivelment

suplimentare

254

169

18

Tahimetre electronice

înaltă precizie

7 767

5 178

19

Tahimetre electronice

precise

7 267

4 841

20

Rulete electronice

948

632

21

Rulete metalice şi panglici de măsurat terenul:

PK- 50

317

211

22

PK-30

254

169

23

ЛЗ-20

222

148

24

L=10 m

191

127

25

L= 5 m; 3m; 2m

158

105

26

Căutătoare de traseu

789

526

Notă:

1. Tarifele sunt calculate la situaţia din 11 aprilie 2019

 

2. Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistică

 

 

 

repair

 

 

Tarifele pentru efectuarea reparatiei mijloacelor de masurare topo-geodezice

                         

Nr.

Mijloacele de masurare
 supuse verificarii

  Tipul mijloacelor de masurare

 Costul pentru repartaia fără TVA, lei

de bază

preferenţial (aplicat semnarea contractului)

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

deserv. tehn.

curenta

medie

generala

1

Theodolite:

înaltă precizie

1 263

3 474

 4 578

5 747

842

2 316

3 052

3 831

precise

1 010

2 969

4 106

5 210

673

1 979

2 737

3 473

tehnice

758

2 211

2 843

3 789

505

1 474

1 895

2 526

2

Nivelmetre:

înaltă precizie

1 263

2 367

3 789

4 737

842

1 578

2 526

3 158

precise

948

1 895

2 367

3 315

632

1 263

1 578

2 210

tehnice

948

1 580

2 211

3 158

632

1 053

1 474

2 105

3

Aparataj GNSS

 

3 473

18 944

-

-

2 315

12 629

-

-

4

Mire de nivelment:

gradate (invar)

329

473

-

-

219

315

-

-

 

centimetrice

221

317

-

-

147

211

-

-

 

suplimentare

63

125

-

-

42

83

-

-

5

Tahimetre electronice:

înaltă precizie

4 610

18 944

-

-

3 073

12 629

-

-

 

 

precise

3 788

11 052

-

-

2 525

7 368

-

-

6

Rulete electronice

 

 

317

317

-

-

211

211

-

-

7

Rulete panglici de măsurat metalice şi terenul:

PK- 50

126

317

-

-

84

211

-

-

PK-30

95

191

-

-

63

127

-

-

ЛЗ-20

63

125

-

-

42

83

-

-

L=10 m

63

63

-

-

42

42

-

-

L= 5 m; 3m; 2m

63

63

-

-

42

42

-

-

8

Cautatoare de traseu

 

632

756

1 263

-

421

501

842

-

9

Tripiede:

Fabricate in URSS şi Rusia

95

158

321

644

63

105

214

429

Fabricate de Elvetia,  Japon şi ets.

477

789

1 104

1 895

318

526

736

1 263

10

Dispzitive de centrare

Fabricate in URSS şi Rusia

566

948

1 263

1 580

377

632

842

1 053

                         
 

Note:

1 - Categoria de reparatie se determina la efectuarea  procesului de constatare a defectelor mijlocului de masarare de catre colaboratorul Laboratorului Metrologic in prezenta solicitantului.

 

           

2 - In caz de refuz la reparatie solicitantul este obligat sa achite taxa pentru constatarea defectelor mijlocului de masurare in marime de 10% din costul reparatiei pentru categoria determinata.

   

3 - Tarifele sunt calculate la situaţia din 11 aprilie 2019

 

         

4 - Tariful se modifică trimestrial în funcţie de indicele preţurilor de consum publicat lunar de către Biroul Naţional de Statistic