Intreprinderea de Stat Institutul
de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru

 

Moldova-map
Moldova 3D

 ============================================

IS INGEOCAD

INVITATIE DE PARTICIPARE

Aerofotografierea teritoriului RM

sectorului Sud 

2021

Rezultatul evaluarii licitatiei

============================================

 

 ============================================

IS INGEOCAD

ANUNT DE INTENTIE

2021

============================================

 

 ============================================

IS INGEOCAD

PLAN DE ACHIZITIE

2021

============================================

 

 ============================================

IS INGEOCAD

ACHIZITIA AUTOVEHICULULUI 08.12.2020

INVITATIA LA ACHIZITIE

PROCES VERBAL DE EVALUARE

============================================

 

============================================

IS INGEOCAD

ACHIZITIA AUTOVEHICULULUI 08.12.2020

INVITATIA LA ACHIZITIE

PROCES VERBAL DE EVALUARE

============================================

 

============================================

IS INGEOCAD

 

PLANUL DE ACHIZITII

============================================

 

============================================

 

 

IS INGEOCAD

Объявляет о продаже неликвидов

 

LISTA BUNURI

 

 

 

==============================================

 

 

CAIET DE SARCINI

privind Concursul de selectare a societăţii de audit

aferent achiziţiei serviciilor de audit

pentru anul 2017 de către Î.S. “INGEOCAD”

 

 

Caiet de sarcini audit 2017

 

 

 

==============================================

IS INGEOCAD

Объявляет о закупке 5 (пяти) графических станций.

Технические требования:

Позиция

Характеристики (не ниже)

Корпус Tower  cблоком  питания

>500W

Процессор

не ниже i7, S1151

Память

32 GB Dual Channel

Материнская плата

S1151 Dual Channel USB 3.0 4*SATA3 GigabitLAN

Дисковая подсистема SSD

120GB

1TB

Видеокарта

NVIDIA QuadroDDR4 2Gbс поддержкой OPENGL

Монитор

24” 120Гц с поддержкой 3D

Очки и трансмитер совместимые с монитором

NVidia 3D VisionII

   

Предложения направлять до 20.01.2017:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

fax: 022881220

поадресу: Chisinau, MD2005 str. Puskin 47 of. 200

Консультации по телефону: 022881208 – Александр Авербух, начальник отдела развития.

05.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          Aprob:

 

                               Director ________ S. Nagorneac

 

CAIET DE SARCINI

 

privind Concursul de selectare a societăţii de audit

 

aferent achiziţiei serviciilor de audit

 

pentru anul 2016 de către Î.S. “INGEOCAD”

 

  1. Descriere generală

 

     Î.S. “INGEOCAD” este persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea sa conform prevederilor Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor acte legislative.

 

     Activitatea de bază a  întreprinderii conform  statutului reprezintă:

 

-         Lucrări topografo-geodezice, geologice, fotogrametrice, cadastrale, metrologice s.a.

 

      Indicii economico-financiari la situaţia din 31.12.2015:

 

● Total Active – 54 093 910 lei ;

 

● Venituri din vânzari – 13 830 594 lei

 

● Numărul mediu scriptic al personalului – 68 persoane.

 

  1. Cerinţele faţă de participanţi
  2. Societatea de audit, care  participăla concursul de selectare privind auditarea situaţiilor financiare anuale pentru 2016 va efectua auditul independent conform Standardelor Interna’ionale de Audit, Standardelor Naționale de Contabilitate din Republica Moldova;
  3. Auditul extern, modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință va corespunde cerințelor:

 

- art.131 a Legii Nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderile de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 

- conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;

 

- societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit;

 

- Legii nr.61-XVI din 16.03.07 privind activitatea de audit, cu modificările ulterioare;

 

- Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

 

3. Evaluarea şi selectarea societăţii de audit

 

  1. Evaluarea şi selectarea societăţii de audit se va efectua de către Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat, în mod transparent, conform prevederilor art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, ţinînd cont de informaţia expusă în ofertă, luînd cumulativ în calcul:
  2. Cîştigător al concursului este desemnată societatea de audit, selectată conform condiţiilor Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit. Î.S. “INGEOCAD” contactează doar societatea de audit cîştigătoare.
  3. Alte condiţii speciale

 

3.3  Administratorul Î.S. “INGEOCAD” asigură, la decizia Consiliului de administraţie, efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu societatea de audit, conform prevederilor art. 8 lit. e) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.

 

4.1  Onorariul de audit se indică în monedă naţională (MDL) şi va include TVA (după caz).

 

4.2 Termenele şi ratele favorabile de achitare: 50% - la semnarea contractului şi 50% - la finalizare.

 

4.3 Confidenţialitatea informaţiilor şi datelor colectate în cadrul misiunii de audit sunt obligatorii şi trebuie consemnate în contractul încheiat între părţi.

 

4.4  Î.S. “INGEOCAD” va asigura cu loc de muncă în cadrul întreprinderii, la solicitarea societăţii de audit.

 

4.5 Reprezentantul/auditorul societăţii de audit va asista la şedinţa Consiliului de administraţie în cadrul discuţiilor asupra rezultatelor auditului final anual efectuat.

 

4.6  Oferta se adresează Î.S. “INGEOCAD” şi se prezintă pe adresa MD2005, mun.Chişinău, str.Puşkin 47, et. 2, bir. 200 în plic sigilat cu menţiunea “Selectarea auditului extern”.

 

4.7 Informaţia privind  lansarea concursului şi termenul indicat de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei de participare la concurs este efectuată public de către Î.S. “INGEOCAD” în modul stabilit şi conform Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit, prin intermediul organului de presă (publicaţia “Monitorul Oficial al Rep.Moldova”) şi pe pagina web oficială www.ingeocad.md .

 

Astfel, vor participa la selectare societăţile de audit, ce vor prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs  pînă la 21.10.2016, ora 14:00.

 

În cazul în care, scrisoarea  parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă,  fără a fi examinată.

 

4.8 Caietul de sarcini va constitui parte integrantă a scrisorii de înaintare a ofertei de participare la concurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sisteme aeriene fără pilot (UAS - Unmanned Aerial System)

Achiziții Publice.

Informația generală.

Autoritatea contractanta

Întreprinderea de Stat  Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice şi Cadastru «INGEOCAD»

Adresa

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 47

Telefon/fax

(+373 22) 881200 /881220

Website

www.ingeocad.md

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Obiectul achiziției

Sisteme aeriene fără pilot

Vă rugăm să prezentați ofertele tehnice și financiare până luni, 26 septembrie 2016, orele 16:30. Ofertele se vor prezenta în original (plic sigilat) la adresa Î.S. „INGEOCAD” str. A. Pușkin 47, et. 2 (anticameră), Chișinău, MD-2005.

Sisteme aeriene fără pilot (UAS - Unmanned Aerial System)

Specificații tehnice pentru achiziții.

Cerințe generale

Componentele echipamentului

UAS cu dispozitivul de lansare (catapulta), camera și lentile, un controler pentru dirijarea zborului, Software pentru administrarea zborului, Software pentru post-procesarea rezultatelor fotografierii aeriene

Numărul de seturi de echipamente

1

Garanția pentru UAS și Software

cel puțin 1 an

UAS

Specificația

Caracteristici

 

Oferta 1

Oferta 2

Tipul UAS

Cu aripi fixe

Tipul de decolare

Manual sau cu catapultă

Viteza de zbor, nu mai puțin

80 km/oră

85 km/oră

Înălțimea maximă de zbor (AMSL)

5000 m

Distanța de zbor neîntrerupt cu o singură încărcare a acumulatorului, condiții standard, cel puțin

60 km

50km

Diapazonul altitudinii de zbor deasupra solului, cel puțin

75 – 750 m

Exploatare în condiții nefavorabile

Vânt pînă la 65 km/oră, ploaie ușoară; temperatura de la -10°C pînă la +45°C

Vânt pînă la 55 km/oră, ploaie ușoară; temperatura de la -10°C pînă la +45°C

Tipul de aterizare

cu parașuta sau pe fuzelaj

Motor

Motor electric

Durata zborului neîntrerupt pe o singură încărcare a acumulatorului, condiții standard, cel puțin

50 min.

35min.

Zona de acoperire cu o rezoluție de 5 cm GSD, cel puțin

2.5-3 km2 pentru un zbor

Modul GNSS încorporat

de navigație

geodezic cu două frecvență L1/L2 GPS/GLONASS/BDS; regim de lucru PPK, nu mai puțin de 200 canale

Marcarea punctelor la sol

Necesara

Nu este necesara

Securitate

-          lansarea UAS cu motorul oprit, cu ulterioara pornire automată a acestuia atunci când ajunge la o anumită viteză

-          protecție contra vitezei prea mari

Tracker

Căutare UAS după semnalul radio atunci când se produc situații anormale,

Anvergura aripilor, cel puțin

1 m

Greutate, nu mai mare de

3 kg

Numărul de baterii, cel puțin

2

Aparat foto și Lentile

Tip

digital RGB, fără oglindă cu obturator mecanic

Matrice

Full HD APS-C HD CMOS

Cadru întreg (Full Frame) CMOS

Rezoluția, cel puțin

24 MP

36 MP

Lentile

lentilă RGB cu distanța focală de 15mm.

Multiple, interschimbabile RGB cu diferite distanțe focale

Rezoluția Imaginilor GSD (Ground Sampling Distance)

2,0 – 20,0 cm

1,0 – 25,0 cm

Controlerul pentru dirijarea zborului

Dimensiuni (partea vizibilă) a ecranului

diagonală de cel puțin 7”

Modemul radio

distanța de comunicare – 5 km.

Securitate

Posibilitatea pentru operatorul UAS de a da următoarele comenzi:

-          crește înălțimea

-          reduce înălțimea

-          cotire spre dreapta

-          așteaptă

-          zboară la punctul de control al operatorului

-          zboară la punctul specificat pe hartă

-          schimbă locul de aterizare

-          termină misiunea și începe aterizarea planificată

-          întrerupe aterizarea și zboară la al doilea cerc

-          întrerupe zborul și treci la aterizarea forțată imediat

Clasa de protecție

cel puțin IP65

Software-ul pentru dirijarea zborului

zbor complet automatizat după planul de zbor selectat, de la decolare până la aterizare

Software-ul pentru post-procesarea rezultatelor fotografierii aeriene

Oportunități

- Crearea norului de puncte (DSM)

- Crearea norului de puncte ajustate la suprafața terenului (DTM)

- Crearea ortofoto și norului de puncte utilizând semne marcate

- Suprapunerea ortofoto pe suprafață

- Exportul în formatele CAD, GIS și Google Earth

- Calculul volumelor

- Crearea norului de puncte (DSM)

- Crearea norului de puncte ajustate la suprafața terenului (DTM)

- Crearea ortofoto și norului de puncte utilizând semne marcate

- Crearea ortofoto și norului de puncte fără utilizarea semnelor marcare

- Suprapunerea ortofoto pe suprafață

- Exportul în formatele CAD, GIS și Google Earth

- Calculul volumelor

- Post-procesarea traseului de zbor în regim PPK folosind datele de la stația bază GNSS externă sau de la rețeaua de stații permanente

Rezultatele prelucrării imaginilor

-          Ortofoto georeferențiat în format GeoTIFF

-          Nor de puncte 3D în format LAS sau XYZ (cu densitatea de peste 500 puncte / m2)

-          Suprafețele DSM și DTM

-          matrice raster de înălțimi în formatul TIFF sau ESRI GRID